Συνταγογράφηση Ναρκωτικών

apple-touch-icon-144x144

Ναρκωτικά

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ!

Θυμίζουμε: μία κόκκινη συνταγή για κάθε Η/Σ φαρμάκων!

Κατάσταση απογραφόμενων Ναρκωτικών

 

Κωδεϊνούχα

Μέχρι 200mg ανά συνταγή με απλή συνταγή (φυλασσόμενη για 2 χρόνια):

 • 1 κουτί Lonarid-N tbl (10mg ανά δισκίο, άρα 200 τα 20 δισκία)
 • 1 κουτί Lonarid-N supp (20mg ανά υπόθετο, άρα 120mg)

Μέχρι 400mg ανά συνταγή με μονόγραμμη θεωρημένη -στρογγυλή σφραγίδα- από Νομαρχία(φυλασσόμενη για 3 χρόνια):

 • μέχρι 2 κουτιά Lonarid-N tbl (400mg)
 • μέχρι 3 κουτιά Lonarid-N supp (360mg)
 • 1 κουτί Lonalgal tbl (30mg ανά δισκίο, άρα 300mg τα 10 δισκία)

Από 400mg και πάνω με δίγραμμη θεωρημένη από Νομαρχία (και καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Ναρκωτικών)
 Πίνακας Δ 

(π.χ. tavor, lexotanil κτλ)

 • Τα ανωτέρω φάρμακα του Πίνακα Δ. του Ν. 1729/87 χορηγούνται με απλή συνταγή με μονή κόκκινη γραμμή και αριθμημένη, χωρίς να χρειάζεται σφραγίδα της Νομαρχίας και σε οποιαδήποτε ποσότητα αναγράφει ο γιατρός π.χ. 1,2,3 ή 6 τεμάχια.
 • Οι εν λόγω συνταγές φυλάσσονται στο φαρμακείο επί 3ετία, σφραγίζονται με την σφραγίδα του φαρμακείου, και τοποθετούνται σε φακέλους ή ντοσιέ.
 • Φυλάσσονται και αριθμούνται κατά μήνα ή κατά δίμηνο.


Δίγραμμης (π.χ. Durogesic)

Για την χορήγησή τους απαιτείται συνταγή σε διπλή κόκκινη διαγράμμιση και θεωρημένη από τη Νομαρχία (στρογγυλή σφραγίδα Νομαρχίας).

 1.  ΜΟΡΦΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3amp (μέγιστη ημερήσια δόση).
 2.  ΠΕΘΙΔΙΝΗ Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 3 ampτων 100 mg ή 5 των 50 (μέγιστη ημερήσια δόση).
 3.  ΚΩΔΕΪΝΗ TABL Η συνταγή μπορεί να περιέχει μέχρι 15TABL (μέγιστη δόση).
 4.  MORFICONTIN Χορηγείται μόνο μετά από απόφασητης Νομαρχίας με την προσκόμιση διατακτικής στο όνομα του φαρμακοποιού.
 5.  DOLCONTIN TABL (10Χ 60mg) Χορηγείται μέχρι δύο κουτιά ανά συνταγή (δόση για 5 ημέρες).
 6.  ROMIDON TABL Μόνο ένα κουτί σε κάθε συνταγή.
 7.  ROMIDON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 8.  ZIDERON AMP Μόνο μέχρι 3 κουτιά σε κάθε συνταγή.
 9.  DUROGESIC (αυτοκόλλητο σύστημα για διαδερμική χορήγηση)
 •  Ορίζεται ως μέγιστη ημερήσια δόση τα 300 μg/hr.
 •  Δύναται με ευθύνη του γιατρού να χορηγείται με ειδική συνταγή Ναρκωτικών (δίγραμμη) σε ποσότητα μέχρι 300 μg/hr (που αντιστοιχεί στη μέγιστη ημερήσια δόση) για θεραπεία 15ημερών, και για όσες φορές χρειαστεί ανά δεκαπενθήμερο.Σε περίπτωση που η μέγιστη ημερήσια δόση δεν επαρκεί (σε περίπτωση καρκινοπαθούς), θα πρέπει να χορηγείται άλλο φάρμακο ή συμπληρωματική αγωγή, κατόπιν αδείας της Διευθύνσεως Υγείας της οικείας Νομαρχίας.
Παραδείγματα συνταγογράφησης:
DUROGESIC 300μg/hr:
 • DUROCESIC 100μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROCESIC 100 μg/hr Bt 3
DUROGESIC 250 μg/hr:
 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 2 + DUROGESIC 50 μg/hr Bt 1
DUROGESIC 100 μg/hr Bt1:
 • DUROGESIC 100 μg/hr Bt 1
 • DUROGESIC 50 μg/hr Bt 2
 • DUROGESIC 25 μg/hr Bt 4
 • DUROGESIC 75 μg/hr Bt 1+ DUROGESIC 25 μg/hr Bt 1
Η κάθε συνταγή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε 15 ημέρες
Σε περίπτωση που στη συνταγή με durogesic αναγράφεται και άλλο φάρμακο του Ν. 1729/87, τότε οπωσδήποτε χορηγείται μετά από απόφαση της Νομαρχίας.
Σε περίπτωση, επίσης, παρατεταμένης και συνεχιζόμενηςθεραπείας με άλλα φάρμακα του Ν. 1729/87 τότε χρειάζεται ερώτημα στην Νομαρχία.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *