Οδοντίατρος στη Γερμανία ή Μετανάστης οδοντίατρος

No Comments on Οδοντίατρος στη Γερμανία ή Μετανάστης οδοντίατρος
Στο άρθρο αυτό μετά δικά σας μέϊλ να μάθετε κάποια πράγματα,μερικά info,
από συλλογή πληροφοριων που συγκέντρωσα,θα αναφερθώ στην εργασία ως οδοντίατρος στη Γερμανία.
Στη Γερμανία εργάζονται 87.700 οδοντίατροι κι από αυτούς 54.000 συμβεβλημένοι με ταμεία και 500 ως συμβεβλημένοι με ιδιωτική ασφάλιση,οι λοιποί είναι οδοντίατροι άνεργοι ή στη σύνταξη.

Ακόμη και με ένα πτυχίο που αποκτήθηκε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε χωρες της Ε.Ε, μπορείτε να κάνετε αίτηση για απρομπατσιον στη Γερμανία χωρίς πρόβλημα.
Ως μέρος αυτής της διαδικασίας πρέπει να υπάρξει η ισοδυναμία του διπλώματός σας με το αντίστοιχο γερμανικό πτυχίο.
Η έγκριση/απρομπατσιον θα χορηγείται μόνον εάν η εκπαίδευση σας αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη.
*Αν θέλετε να εργαστείτε μόνο για μικρό χρονικό διάστημα στη Γερμανία ως οδοντίατρος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προσωρινή άδεια εργασίας. Αυτή εκδίδεται για μέγιστη περίοδο δύο ετών.

*Αν θέλετε για μεγάλο χρονικό διάστημα υποβάλλετε για το απρομπατσιον.


Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία

Υποβάλετε αίτηση για την άδεια/απρομπατσιον από κάθε κρατίδιο ως ένας οδοντίατρος και παίρνετε την έγκριση στη Γερμανία.

Με την αναγνώριση του πτυχίου σας που αποκτήθηκε στην ελλάδα ή στο εξωτερικό η αρμόδια αρχή αποφασίζει σας στη διαδικασία έγκρισης.

α.Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις:

-ποινικό μητρώο
-πτυχίο σπουδών οδοντιατρικής σχολής
-την επαρκή γνώση της γερμανικής γλώσσας/επίπεδο Β2

β.Έγγραφα ακόμη που υποχρεούστε να προσκομίσετε:

-Απόδειξη της ταυτότητας (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας)
-Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
-Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου και αντίγραφα των άλλων πτυχίων
-Πιστοποιητικά με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία σας
-Πιστοποιητικό της άδειας άσκησης του επαγγέλματος στο κράτος μέλος καταγωγής και τα έγγραφα που το αποδεικνύουν ότι ο αιτών προτίθεται να ασκήσει το επάγγελμα στη Γερμανία/βεβαίωση δηλαδή από ελληνικό οδοντιατρικό συλλογο της περιφερείας σας ότι δεν είστε πλεον μέλη του γιατί θα εργαστείτε στη Γερμανία.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στη γερμανική γλώσσα.
και επικυρωμένα τα αντίγραφα ειδικά για ξενόγλωσσα πανεπιστήμια.

Μια σελίδα που αναλύει κάποια πράγματα για την απασχόληση των οδοντίατρων στη Γερμανία καθως και Einkommen και Berufsrecht ως οδοντίατρος διαβάστε το εδώ απο τη γερμανική βικιπαίδεια σαν πληροφόρηση.
Εδώ θα βρείτε και τον οδοντ.γερμ.σύλλογο .


πηγές για την γραφή άρθρου wikipedia,οδοντ.συλλογοι,μπλογκ


Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι.Αν κάποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω ας τα στείλει με μέϊλ να τα προσθεσουμε στο άρθρο. 🙂


      

Tags: